Persoonlijke Profiel Analyse - PPA

Ter ondersteuning van de personeelsbemiddeling en coaching, beschikt Assisi over de gebruiksrechten van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van Thomas International. Deze assessment methode inventariseert gedragseigenschappen van een persoon in de werksituatie. Het is een methode die het huidige werkgedrag op een objectieve wijze in kaart brengt. Assisi is gecertificeerd om de PPA te analyseren en in te zetten. De PPA is geen psychologische test en toetst geen leervermogen of intelligentie.
Een PPA wordt veelal ingezet om het selectieproces te optimaliseren, zorg te dragen voor een effectief personeelsbeleid en personeelsbinding te verhogen. Het wezenlijke doel van een PPA is dat de analyse relevante en scherpzinnige vragen naar voren brengt die zijn toegespitst op de eisen van de functie om te fungeren als gestructureerd hulpmiddel voor het voeren van een gesprek. Toepassingsgebieden:
  • selectie en aanname van medewerkers;
  • het verbeteren van onderlinge samenwerking;
  • het samenstellen van teams;
  • het functioneren van teams;
  • resultaatverbetering bewerkstelligen bij onder presterende medewerkers;
  • hoe individuele medewerkers het beste zijn aan te sturen/stijl van leidinggeven;
  • ter ondersteuning bij het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken.

Hier komt een formulier