Thomas Team Analyse - TTA

Indien u een team wenst te analyseren, dient er een Thomas Team Analyse (TTA) gemaakt te worden. Dit is vanaf drie, tot maximaal 24 personen mogelijk. Voor de TTA, is de PPA van elke medewerker als basis nodig. Het is een ideale methode om de huidige teamcultuur vast te stellen met ieders rol daarin. Met dit hulpmiddel dringt u door tot de kern van het team, de werking, sterkten en zwakten en de rol die elk individu erin speelt. Door middel van opgestelde teamprofielen is het ook mogelijk om in kaart te brengen hoe uw ideale team eruit zou moeten zien. Zeker bij aanname van een nieuwe collega zal de TTA het selectieproces vereenvoudigen. Dit is een uitgebreider proces dat wij u graag mondeling toelichten.  Voordelen van TTA zijn efficiënte analyse van de teamstructuur; bevordert communicatie en openheid binnen het team; teamleden worden zich bewust van de individuele bijdrage van ieder teamlid en op een objectieve wijze de kern van een teamprobleem bespreekbaar maken.

In te zetten bij:
  • oorzaak van niet optimaal functioneren opsporen;
  • onderdeel van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • interne conflicten;
  • verzet tegen veranderingen;
  • vervanging van een teamlid;
  • fusie/overname.

Hier komt een formulier